کانال vip

اغلب افرادی که تمایل به ورود به بازار ارزهای دیجیتال را دارند به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری تمایل به سرمایه گذاری بلند مدت دارند.

در این بین مشکل اصلی این افراد انتخاب ارزهای مناسب برای سرمایه گذاری هست چرا که تعداد زیادی ارز دیجیتال وجود دارد که انتخاب را برای افراد دشوار می کند.

روش های مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد، اما یکی از مطمئن ترین روشها در سرمایه گذاری تشکیل یک سبد ارزی می باشد که می‌تواند علاوه بر اینکه در بلندمدت سود خوبی نصیب شما کند، در هنگام ریزش‌های بازار نیز موجب شود ضرر زیادی متحمل نشوید. این ویژگی‌ بازار ارزهای دیجیتال ما را بر آن داشت تا سبد هولد 3 ساله را جهت خدمات رسانی در این زمینه بنا کنیم که حتی برای افرادی که هیچ اطلاعات و پیش‌زمینه‌ای در مورد ارزهای دیجیتال ندارند هم مفید و مناسب خواهد بود.شما می توانید به کمک این سبد 3 ساله بازدهی بالایی داشته باشید.

شرایط سبد هولد :

  • حداقل سرمایه 500 دلار به بالا
  • پیشنهاد ما به شما 1000 دلار به بالا
  • چیدمان سبد بر اساس سرمایه شما خواهد بود.
  • هر قدر میزان سرمایه شما بیشتر باشد تعداد ارزای معرفی شده نیز بیشتر خواهد شد.
  • خدمات ما به شما معرفی ارز بوده و خرید و فروش ارز به عهده خود شخص است.
package

پکیج

بازار ارزهای دیجیتال، جذابیت‌ها و مخاطرات زیادی را به همراه دارد. در این بازار کافی است تنها یک اشتباه انجام دهید تا سرمایه‌ای که با زحمت بدست آورده‌اید را از دست بدهید و یا اینکه یک اقدام و تصمیم مناسب می‌تواند سودی سرشار و غیر قابل مقایسه با شغل‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دیگر را نصیب شما کند. آموزش ها به صورت 2 ساعت و نیم فایل صوتی و 30 دقیقه آموزش تصویری هستند.

سبد هولد

اغلب افرادی که تمایل به ورود به بازار ارزهای دیجیتال را دارند به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری تمایل به سرمایه گذاری بلند مدت دارند.

در این بین مشکل اصلی این افراد انتخاب ارزهای مناسب برای سرمایه گذاری هست چرا که تعداد زیادی ارز دیجیتال وجود دارد که انتخاب را برای افراد دشوار می کند.

روش های مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد، اما یکی از مطمئن ترین روشها در سرمایه گذاری تشکیل یک سبد ارزی می باشد که می‌تواند علاوه بر اینکه در بلندمدت سود خوبی نصیب شما کند، در هنگام ریزش‌های بازار نیز موجب شود ضرر زیادی متحمل نشوید. این ویژگی‌ بازار ارزهای دیجیتال ما را بر آن داشت تا سبد هولد 3 ساله را جهت خدمات رسانی در این زمینه بنا کنیم که حتی برای افرادی که هیچ اطلاعات و پیش‌زمینه‌ای در مورد ارزهای دیجیتال ندارند هم مفید و مناسب خواهد بود.شما می توانید به کمک این سبد 3 ساله بازدهی بالایی داشته باشید.

شرایط سبد هولد :

  • حداقل سرمایه 500 دلار به بالا
  • پیشنهاد ما به شما 1000 دلار به بالا
  • چیدمان سبد بر اساس سرمایه شما خواهد بود.
  • هر قدر میزان سرمایه شما بیشتر باشد تعداد ارزای معرفی شده نیز بیشتر خواهد شد.
  • خدمات ما به شما معرفی ارز بوده و خرید و فروش ارز به عهده خود شخص است.